Porozumienie bez Przemocy NVC Bydgoszcz

Porozumienie bez Przemocy
(ang. Nonviolent Communication, NVC)

Porozumienie bez Przemocy jest prostym, przejrzystym i efektywnym modelem komunikacji który opiera się na świadomości, współpracy i zrozumieniu (ang. compassion).
Podejście do komunikacji proponowane przez NVC kładzie nacisk na zrozumienie i współczucie jako motywacje do działania, zamiast lęku, poczucia winy, wstydu, oskarżeń, groźby czy usprawiedliwienia dla kary.

NVC zakłada, że wszyscy ludzie mają takie same, uniwersalne potrzeby, i że każde nasze działanie jest strategią na zaspokojenie jednej lub większej ilości potrzeb.

NVC pozwala dokonywać świadomych wyborów dotyczących tego jak będziemy reagować kiedy dostajemy to co chcemy, albo kiedy nie dostajemy tego na czym nam zależy. NVC zdecydowanie NIE polega na wywoływaniu poczucia winy ani manipulowaniu ludźmi żeby robili to co chcemy.

NVC proponuje przeformułowanie tego w jaki sposób wyrażamy siebie i słyszymy innych poprzez skoncentrowanie naszej uwagi na tym co obserwujemy, czujemy, potrzebujemy i o co chcielibyśmy poprosić.

Opracowane zostało przez Marshalla Rosenberga i integruje wiedzę psychologiczną z praktycznym działaniem.

Close Menu