Strefa Słów

To co mówimy ma znaczenie.
Słowa, które wypowiadamy, mogą zbliżać albo oddalać, zapobiegać konfliktom lub je generować.
Nasze słowa mają wpływ na innych ludzi i na ich reakcję.
Stąd wzięła się nazwa tego miejsca – STReFA SŁóW,
miejsca, w którym poznajemy w jaki sposób to, co myślimy, nasze poglądy i przekonania, kształtują nasz język;
koncentrujemy się na sposobie wyrażania tego, co chcemy przekazać, na naszych emocjach i potrzebach.

Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication, w skrócie: NVC)

Podstawą naszych warsztatów i szkoleń jest Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga.
Ludzie którzy poznają i praktykują NVC doświadczają większej autentyczności w komunikacji, większego zrozumienia,
głębszego kontaktu i rozwijają umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Jesteśmy Certyfikowanymi Trenerami NVC.

Center for Nonviolent Communication