bez Przemocy …

  bez Przemocy.    Porozumienie bez Przemocy…

To, że ktoś jest sfrustrowany, wściekły, niezadowolony… to emocje. Mamy nad nimi niewielką kontrolę. Natomiast zdecydowanie mamy kontrolę nad swoim zachowaniem. Możemy wybrać (jeśli mamy z czego) co chcemy z emocjami zrobić… Rozmowa, bycie wysłuchanym, szukanie rozwiązań na drodze mediacji itd. (NVC) nie są jedyną metodą, jest wiele innych metod… choćby spacer do lasu, rozładowanie fizyczne, szloch, lub krzyk…
NVC nie jest o byciu biernym… Pokazuje jak (w różnych sytuacjach) wyrażać siebie i słuchać innych… skupiając się na emocjach i potrzebach – bez używania siły fizycznej.
Używając przemocy wobec kogokolwiek – dziecka, partnera, pracownika dajemy przykład zachowania (często „efektywnego” – tzn. ktoś robi to, czego chcemy) a co za tym idzie – z dużym prawdopodobieństwem przyczyniamy się do jej rozpowszechniania.
Przemoc ma też cenę… rodzi złość i frustrację… Te z kolei – mogą rodzić kolejną przemoc.
Wyjdźmy z tego kręgu.
Zbudujmy inny świat.
Każdy z nas ma wpływ.