Warsztaty ogólnodostępne – otwarte dla wszystkich chcących uczestniczyć i poznawać sztukę komunikacji i Porozumienie bez Przemocy.

https://strefaslow.pl/warsztaty-nvc/

 

 NVC w edukacji
 

Warsztaty dla nauczycieli i dla rad pedagogicznych.

Warsztaty dla rodziców

Wstęp do Porozumienia bez Przemocy
 
 

Warsztaty dla firm, organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, etc.)